Benii Ken's Shiba Inu, Doris Raue    Kyomei

 

Chinatsu no Kyomei
Geschlecht: Hündin
ZB-Nummer: SI 01825/18
Wurftag: 24.08.2018
Züchter: P. Schell
Sesam, HD-B, AU:o.B.

                                                       

 

Rinta go Iwate Azuma Kensha   

 
Gomaryuu go Sapporo Kagasou
JKC-NP/H23-16888
  JKC-JS-05980/15-0, sesam Ryuukomachi go Sapporo Kagasou
Kaga no Momoryuu go Sapporo Kagasou   JKC-NP/H26-8862, rot
ROI 17192010, (JKC-JS-06932/17), sesam, HD-A, PL:0, AU:o.B.

 

Kodama go Shounan Mimasasou

  Koume no Miyabi go Shounan Koumesou JKC-JS-13113/13-0
JKC-NP/H27-11531, black&tan Koume no Chiharu go Shounan Koumesou        
    JKC-NP/H24-27200

                                                  

 

CH. Morningstar Patrick Swaze
  Jack Sparrow de L'Empire des Samourais AKC NP 23326401, black&tan, HD-good, PL:0, AU:o.B.
  LOF 5 SHI.IN. 4585/0, HD:A, AU:o.B. Fuku no Gomahime go Hizobae              
Chinatsu no Flame LOF 5 SHI.IN. 3 883/624
DCNH-SI 01660120/16, sesam, HD-B, AU:o.B.  

 

CH. Aso no Ryuuou go Takayuusou                

Gotonoka Inari no Kami 
SI 01235/07 (JKC JS-05873/07-0) black&tan, HD-A, PL:0, AU:o.B.
  SI 01342/08, black&tan, HD-B1,PL:0, Au:o.B.
Umewaka no Yuu go Izuumesou
    SI 01280/08 (JKC JS-05873/07-0, rot, HD-A1, PL:0, AU:o.B.

Beginn              | Hunde 

                                  © 2020  Doris Raue