Benii Ken's Shiba Inu, Doris Raue 
    Kenzo

 

Benii Ken's Kenzo-chan no Eiyu Hiro
Geschlecht: Rüde
ZB-Nummer: SI 01736/17
Wurftag: 09.05.2017
Züchter: Doris Raue
Rot,  HD-A, AU:o.B.

                                                       

 

Musou no Suzuharu go Nidai Yasugi    

 
Yama no Suzunishiki go Saitama Midori Kawasou
Nippo 14-4359, rot
  Nippo H21-6720, rot, HD-exc. PL:0, AU:o.B. Takahime go Gyokufuusou
Benii Ken's Victor-chan   Nippo H19-313
DCNH-SI 01474/12, rot, HD-A2, Pl-0, AU:o.B. -  Pedigree

 

Fukumaru go Kaga Sakurasou

  Dt. Jgd.Ch. (VDH), Dt. Ch. (VDHAka Shiba Aiko Benii Ken's SI 01009/05, rot, HD-B1, PL.0, AU:o.B  -  Pedigree Nippo 13-25738, rot, HD-A1, PL-0, AU-o.B.  -  Pedigree
Benii Ken's Yumiko, SI 00709/02             
    rot, HD-A1, PL-0, AU-o.B.

                                                  

 

CH Dragon House Mr. Jones AKC NP 17831001
  Dt.-Ch. (VDH) Dragon House Energy-Boy AKC NP28928, HD-exc., PL-0 AU-0
  SI-01498/12, rot, HD-A1, AU:o.B.  -  Pedigree CH Kari-On's Stop'n Traffic              
Benii Ken's Azuki AKC NP20878401, rot
DCNH-SI 01530/13, rot, HD-A1, AU-o.B.  -  Pedigree

 

CH Benii Ken's Ensho               

Benii Ken's Korin
SI 00862/04, rot, HD-A1,PL-0, AU-o.B.  -  Pedigree
  SI 01120/06, rot, HD-A1, PL-0, AU:o.B.  -  Pedigree
CH Baltic-Hurricanes ADANA keito Benii Ken's
    SI 00384/99, rot, HD-A2, AU-o.B.  -  Pedigree

Beginn              | Hunde 

                                  © 2020 Doris Raue